Det gode ældreliv

For mig er det vigtigt, at vi trives igennem hele livet, også i alderdommen. Med trives mener jeg at have et godt helbred, indhold i tilværelsen og gode relationer. Jeg vil gerne værne om det gode ældreliv, vi allerede nu har på Frederiksberg, hvor der er mange kulturtilbud, fællesskaber og muligheder for at leve et aktivt liv. Hvis behovet skulle opstå, skal der være adgang til rettidig og værdig hjælp, samtidig med at man som ældre skal have frihed til at bestemme over sit eget liv.

Jeg arbejder for:

  • Kvalitet i det nære sundhedsvæsen
  • Styrkelse af ældreplejen
  • Frihed til at vælge selv