Det gode børne- og ungeliv

Børn og unge er som bekendt fremtiden, og vi har alle ansvar for, at de får en god start i livet. Det er afgørende, at alle børn og unge føler sig som en del af fællesskabet, at de lever et aktivt liv og får en god skolegang. Jeg vil gerne værne om kommunens gode dagtilbud, skoler og fritidsklubber, da de danner en vigtig ramme om børnenes og de unges trivsel, dannelse og uddannelse. Mange unge har ondt i livet, og jeg vil gerne arbejde for, at endnu flere hjælpes til at få det bedre.

Jeg arbejder for:

  • Alle skal have en plads i fællesskabet
  • Bedre fritidstilbud til de unge
  • Flere lege- og udfoldelsesmuligheder